• Regulamin promocji Black Friday

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej Black Friday prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej sklepu Lodziarnie Firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie (kod pocztowy: 05-462), Kwitnącej Wiśni 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000505182, NIP: 5321956443 oraz REGON: 141224960 oraz BDO: 000022509, (dalej jako „Spółka”), prowadzonego pod nazwą Grycanonline, pod adresem strony internetowej sklep.grycan.pl/.
  2. Promocja trwa od dnia 24 listopada od godz. 09:00 do dnia 29 listopada do godz. 23:59
  3. W ramach promocji klienci mają możliwość zakupu produktów oznaczonych etykietą promocyjną po obniżonych cenach.
  4. Promocja obejmuje zakup produktów z odbiorem osobistym, jak i w dostawie, umieszczonych w zakładce Black Friday.
  5. W przypadku odbioru osobistego produktów wchodzących w zakres akcji promocyjnej Klient ma obowiązek odebrać zakupiony produkt w terminie do 5 grudnia 2021 r. w wybranej podczas składania zamówienia lodziarnio-kawiarni Spółki, działającej pod nazwą „Grycan Lody od Pokoleń”.
  6. W przypadku nieodebrania produktu we wskazanym terminie produkt, który należy do grupy produktów, do których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jak również produktów szybko psujących się, przepada na rzecz Spółki. W przypadku nieodebrania pozostałych produktów we wskazanym terminie zamówienie na dany produkt zostanie anulowane, a wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto Klienta.
  7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie ma regulamin sprzedaży sklepu internetowego Spółki dostępny pod adresem https://sklep.grycan.pl/news/n/67/Regulamin, polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem https://sklep.grycan.pl/news/n/275/Polityka-prywatnosci.