• Regulamin Deser z sercem

REGULAMIN AKCJI „VOUCHER NA DESER Z SERCEM”

  1. Organizatorem akcji pod nazwą „Voucher na Deser z Sercem” (dalej: „Akcja”) oraz darczyńcą jest spółka Lodziarnie Firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie, ul. Kwitnącej Wiśni 2, 05-462 Majdan, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000505182, NIP: 5321956443 oraz REGON: 141224960 oraz BDO: 000022509 (dalej: „Organizator”), właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą „Grycan online”, pod adresem: sklep.grycan.pl/.
  2. Obdarowanym jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000030897, NIP: 5213003700, REGON: 010168068, na rzecz którego Organizator, po zakończeniu Akcji, przekaże darowiznę pieniężną w wysokości całkowitej kwoty netto ze sprzedaży produktów objętych Akcją.
  3. Klientem jest podmiot wskazany w Regulaminie Sprzedaży Sklepu Internetowego „Grycan online” dostępnym pod adresem: https://sklep.grycan.pl/news/n/67/Regulamin.
  4. Akcja trwa od dnia 22.01.2024 od godziny 9:00 do dnia 28.01.2024 do godziny 24:00.
  5. W ramach Akcji oraz w czasie jej trwania, w przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą „Grycan online”, pod adresem: sklep.grycan.pl/, produktu oznaczonego jako: „Voucher na Deser z Sercem”, skutecznego dojścia zamówienia do skutku oraz uiszczenia przez Klienta całej ceny zakupu, Klient otrzyma voucher na wskazany wyżej produkt w postaci kodu alfanumerycznego (dalej: „Voucher”).
  6. W ciągu 48h od złożenia zamówienia, voucher na produkt objęty Akcją zostanie doręczony na adres elektroniczny Klienta (e-mail) podany w zamówieniu.
  7. Voucher uprawnia Klienta do jego wymiany na produkt oznaczony jako „Deser z Sercem”. Wymiany można dokonać we wszystkich lodziarnio-kawiarniach Organizatora znajdujących się na terenie Polski, działających pod markami „Grycan Lody od Pokoleń” oraz „Grycan Cafe”, w terminie do dnia 29.02.2024r. Wymiany można dokonać w godzinach pracy poszczególnych lodziarnio-kawiarni. Lista lodziarnio-kawiarni Organizatora jest dostępna pod adresem: https://grycan.pl/nasze-lodziarnio-kawiarnie/.
  8. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie wskazanym w ust. 7 Voucher wygasa.
  9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego „Grycan online” dostępny pod adresem: https://sklep.grycan.pl/news/n/67/Regulamin oraz politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem: https://sklep.grycan.pl/news/n/275/Polityka-prywatnosci.